Vermeer is helder

En daarom hebben wij Algemene Voorwaarden opgesteld met een duidelijke tarievenstructuur en concrete afspraken.